ถามตอบ QA

"องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง"


แบบฟอร์มติดต่อเรา

กระทู้สนทนา

...
  Login9112
     18 มีนาคม 2565

         102 345 р вaши Подробнее по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/tmh1dzyl2a97flqcj3jc/success/?AAAAAhmlp.go.thBBBBB

  เจ้าหน้าที่ อบต.หัวเมือง

        รอการติดต่อกลับ


...
  Apisarin Mairung
     17 มีนาคม 2565

        แจ้งไฟกิ่งส่องสว่าง บริเวณบ้านต้นงุ้น หมู่ที่3 ไฟเสียหลายจุดค่ะ เมื่อไหร่จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซมคะ

  เจ้าหน้าที่ อบต.หัวเมือง

        ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งตามที่ได้รับแจ้งในแต่ละหมู่บ้าน จะรีบทยอยดำเนินการให้ครบทุกหมู่บ้านครับ


...
  Login8306
     13 กุมภาพันธ์ 2565

         104 435 p ваши Подробнее по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/610fe0c0a7a9d9645645/success/14870?AAAAAhmlp.go.thBBBBB

  เจ้าหน้าที่ อบต.หัวเมือง

        รอการติดต่อกลับ


...
  นางสาวแพรว ทำเล็ก
     19 มิถุนายน 2562

        สอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

  เจ้าหน้าที่ อบต.หัวเมือง

        เตรียมเอกสารดังนี้ค่ะ 1.บัตรประชาชนของหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ปกครอง 2.สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่มีชื่อหญิงตั้งครรภ์) 3. สำเนาสูติบัติเด็กแรกเกิด และ 4.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ค่ะ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถมาติดต่อที่ อบต.ได้ด้วยตนเอง หรือ โทร 054-019722