ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

14 ตุลาคม พ.ศ.2563

ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรอย่างปลอดภัย

    

    

    

     

    

    

    


12 December 2020