โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565 ภายใต้แนวคิด " วิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ"

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2564 ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อปพร. พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลหัวเมือง ร่วมดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565 ภายใต้แนวคิด " วิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ" ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง


17 May 2022