การประชุมประชาคมตำบลเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565

               วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ เลียบโลก นกยกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง และคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานราชการ พร้อมด้วยประชาชนทุกภาคส่วนตำบลหัวเมืองร่วมกันประชุมประชาคมตำบลเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 


22 May 2022