โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 9 มิถุนายน 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น นายชำนาญ   เลียบโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง กำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดลำปาง ร่วมงานคลีนิกเกษตรเคลื่นที่ในพระราชานุเคราห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามราชกุฎมาร ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒน์วิทย์


10 June 2022