พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุง

วันที่ 11 เดือน มิถุนายน 2565

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 นายชำนาญ  เลียบโลก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงทุกโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหัวเมือง


14 June 2022