ประมวลภาพกิจกรรม

"องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง"

Coding
สำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

Coding
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง ด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565

Coding
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบลหัวเมือง

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565

Coding
การประชุมประชาคมตำบลเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565

Coding
การอบรมการเลี้ยงจิ้งหรีดทองดำให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวเมือง

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2565

Coding
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565

Coding
ยินดีต้อนรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565

Coding
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน 2565

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.

Coding
การประชุมสะท้อนผลการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กร่วมกับกรรมการสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

Coding
เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2565

วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.

Coding
ร่วมประชุมโครงการยุวชนคนเกษตร

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2565

Coding
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลหัวเมือง

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565

Coding
กลุ่มU2Tตำบลหัวเมือง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลหัวเมือง

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565

Coding
รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.30 น.

Coding
ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565

Coding
นายอำเภอเมืองปานมอบนโยบายการทำงาน

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.

Coding
การประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ระหว่างวันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2565

Coding
รับมอบบ้านผู้สูงอายุ ภายใต้ชื่อโครงการมอบบ้านมอบฮักฮื้อป้ออุ๊ยแม่อุ๊ย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

Coding
โครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5

Coding
การประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลหัวเมือง

วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565

Coding
ร่วมงานหน่วยแพทย์จิตอาสาพระราชทาน พอ.สว.

วัน พฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565

Coding
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการตำบลหัวเมือง

วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565

Coding
มอบพันธุ์ปลา เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการ

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 14.30 น.

Coding
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง แถลงนโยบายการบริหารในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.

Coding
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองครั้งแรก

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2565

Coding
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565 ภายใต้แนวคิด " วิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ"

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

Coding
การเดินรณรงค์ เชิญชวนให้ชาวตำบลหัวเมืองออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

Coding
การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

-

Coding
การประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

Coding
การรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

Coding
การประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 . ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

Coding
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนในเขตตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง และวัดทุ่งปิ้ง หมู่ที่ 2

Coding
ตำบลหัวเมืองร่วมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยมาตรการ 5ป. 1ข.

ตำบลหัวเมืองร่วมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยมาตรการ 5ป. 1ข.

Coding
ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำปางใสสะอาด 2564”

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง และพนักงานในสังกัด ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำปางใสสะอาด 2564” เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดโอกาสในการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็น

Coding
เปิดจุดบริการประชาชน ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

วันที่ 29 ธ.ค. 63 ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

Coding
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป(แพมเพิร์ส) ให้ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลหัวเมืองเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

วันนี้ 1 ธันวาคม 63

Coding
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

Coding
โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

Coding
พิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอเมืองปาน

Coding
ติดตั้งไฟกิ่งส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์

22 ตุลาคม พ.ศ.2563

Coding
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ห้องประชุม อบต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

Coding
ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

14 ตุลาคม พ.ศ.2563

Coding
โครงการปลูกป่าวนเกษตร ประจำปี 2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ สวนสาธารณะ ตำบลหัวเมือง บ้านไร่ หมู่ 4

Coding
กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563

Coding
โครงการกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทดไท้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

Coding
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งชุมชน

วันที่ 13 พฤษภายน 2563

Coding
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 11กุมภาพันธ์ 2563

Coding
โครงการเทสมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ(ตั้งธรรม)

วันที่1กุมภาพันธุ์ 2563

Coding
โครงการบวชป่า ในเขตพื้นที่ตำบลหัวเมือง ประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

Coding
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 63

วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง