หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/งบประมาณ
แผน/งบประมาณ
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
อำเภอเมืองปาน
จังหวัดลำปาง
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   
 
 
“ เศรษฐกิจดี มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสังคมเข็มแข็ง
แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไร้ถิ่นทุรกันดาร
บริหารจัดการบ้านเมืองและองค์กรอย่างยั่งยืน ”
วิสัยทัศน์ อบต.หัวเมือง
 
 
  พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
 
  จัดให้มีการบำรุงรักษาถนน ไฟฟ้า ประปาครบทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างสังคมที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  บำรุง ส่งเสริมการประกอบอาชีพราษฎรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
  นำการจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมาใช้เป็นหลักในการทำงาน
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน
  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
  การไฟฟ้าสาธารณะ
  การวางผังเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
  แนวทางการพัฒนา
  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
  แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
  การศึกษา
  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
  แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
  การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร
  แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาบุคลากร
  การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่
ปฏิบัติงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
บริการด้วยใจ ใส่ใจประชาชน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-853-4707
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240
โทรศัพท์ : 054-019-722 โทรสาร : 054-019-722
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
จำนวนผู้เข้าชม 191,796 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10