หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์
 
“เศรษฐกิจดี มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสังคมเข็มแข็ง
แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไร้ถิ่นทุรกันดาร
บริหารจัดการบ้านเมืองและองค์กรอย่างยั่งยืน”
 
พันธกิจ
 
    จัดให้มีการบำรุงรักษาถนน ไฟฟ้า ประปาครบทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน
    อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
    ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างสังคมที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    บำรุง ส่งเสริมการประกอบอาชีพราษฎรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
    นำการจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมาใช้เป็นหลักในการทำงาน
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่
1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน
    การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
    การไฟฟ้าสาธารณะ
    การวางผังเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่
2
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่
3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
    การศึกษา
    การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
    การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่
4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
    การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
    การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่
5
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    การพัฒนาบุคลากร
    การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24ชม.
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ : 054-019722 โทรสาร : 054-019722
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
จำนวนผู้เข้าชม 3,632 เริ่มนับ 12 ม.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10